Video Muôn màu cuộc sống

Nơi lưu giữ giá trị lịch sử

4000 năm dựng nước và giữ nước, lớp lớp thế hệ cha ông đã ngã xuống không tiếc máu xương vì độc lập tự do. Bảo tàng nơi lưu giữ lịch sử dân tộc, như những thước phim ghi lại những khúc trắng ca về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
10:52 - 28/04/2024