Video Muôn màu cuộc sống

Nội Ninh - Giữ câu hát quan họ cổ

Những làn điệu cổ được bảo tồn trong cộng đồng, những nghệ nhân hết lòng truyền dạy để dân ca quan họ đời đời vang mãi. Từ lâu quan họ đã trở thành lối chơi thanh cao tao nhã của các liền anh liền chị ở làng Nội Ninh.
10:37 - 05/05/2024