Video Tin trong nước

Phát huy giá trị Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục Chính trị

Sáng 25/5 tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trường Sĩ quan Chính trị đồng tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam”.


22:39 - 25/05/2023

Phát huy giá trị Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục Chính trị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam

Các tham luận Hội thảo đã tổng quan di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh cả trong nước và nước ngoài. Khẳng định, các di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi lưu giữ những hiện vật, tư liệu quý báu, câu chuyện có thật phản ánh sinh động về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng của Người. Mỗi di tích là một trường học trực quan sinh động, thiết chế văn hóa đặc thù, là nơi chứa đựng những giá trị, lan tỏa tư tưởng, văn hóa, đạo đức, phong cách của Người; nơi hội tụ tình cảm của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế đối với Bác Hồ kính yêu.

Các tham luận cũng tiếp tục khẳng định di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh là những chỉ báo cụ thể, cầu nối để phát huy di sản của Người, có giá trị to lớn với cách mạng Việt Nam nói chung, với giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng.

Để phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu cho rằng cần phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng trong và ngoài Quân đội. Đẩy mạnh các hoạt động sưu tầm, tu bổ, tôn tạo, giữ gìn, bảo quản các hiện vật, tài liệu, giải mã thông tin, những bí ẩn của từng hiện vật, các di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Trung ương đến địa phương.../.

Thực hiện: Tiến Dũng – Chí Phương