Video Phóng sự VOV

Phát huy vai trò Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Là một trong những chính sách an sinh xã hội hữu ích nhất hiện nay, trong những năm qua, chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã phát huy hiệu quả, góp phần chia sẻ rủi ro cho người lao động
15:30 - 10/12/2022

Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 – 2025 đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025, trung bình hằng năm giảm 4% tần suất tai nạn lao động chết người; trung bình hằng năm tăng thêm 5% số người lao động được khám bệnh nghề nghiệp. Đặc biệt, có trên 80% người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp theo quy định của pháp luật…Hy vọng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và bản thân người lao động, các mục tiêu trong Nghị quyết sẽ nhanh chóng thành hiện thực, lan tỏa vào đời sống, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển