Tags: vừa chủ trì

Video Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp nhà nước thực hiện năm tiên phong trong phát triển

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chủ trì Hội Nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp Nhà nước, có chủ đề “Doanh nghiệp Nhà nước tham gia đóng...

15.06.2024 | 23:00 PM

Video Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024 để đánh giá về hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm...

02.06.2024 | 08:26 AM

Video Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh nào

Tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng Công ty liên quan về bảo...

20.04.2024 | 20:40 PM

Video Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 02/2024

27.02.2024 | 21:05 PM

Video 19 tập đoàn, tổng công ty tập trung đẩy mạnh đầu tư, sản xuất, kinh doanh ngay từ những tháng đầu năm

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa chủ trì Hội nghị làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc về triển...

05.02.2024 | 21:57 PM

Video Bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không khả thi, không rõ ràng, không phù hợp

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo), vừa chủ trì Phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo để...

04.02.2024 | 13:33 PM

Video Các bộ, ngành phải không ngừng chuyên nghiệp hóa công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 1/2024 để thảo luận đối với 05 nội dung, trong...

30.01.2024 | 13:36 PM

Video Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (Ủy ban) vừa chủ trì Phiên họp lần thứ 7 để tổng kết hoạt động năm 2023 và...

29.12.2023 | 14:19 PM

Video Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ 6 nhiệm vụ trọng tâm để tạo ra đột phá trong cải cách thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại cơ sở

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác...

14.11.2023 | 21:43 PM

Video Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 6 của BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác...

14.11.2023 | 21:45 PM

Video Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT họp phiên thứ 7

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa chủ trì phiên họp lần thứ 7 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận...

10.08.2023 | 23:46 PM

Video Họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7

# Tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn vừa chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7.

05.08.2023 | 22:19 PM

Video Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp bàn giải pháp giảm lãi suất cho vay, thị trường trái phiếu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành về các giải pháp giảm lãi suất cho vay, tình hình hoạt động...

25.04.2023 | 22:57 PM

Video Khẩn trương xử lý, giải quyết các vướng mắc để khơi thông các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chủ trì phiên họp thứ 5 Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao...

12.04.2023 | 21:06 PM

Video Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chủ trì Hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2023 với chủ đề “Đẩy nhanh phục hồi – tăng tốc phát triển”, Phó Thủ...

15.03.2023 | 15:25 PM