Video

Phim tài liệu: Vì Thủ đô ta

Thăng Long (Hà Nội) - Kinh đô lâu đời trong lịch sử Việt Nam. Qua thời gian Thăng Long (Hà Nội) mang trong mình trọng trách to lớn là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, GD&ĐT, KHCN, kinh tế & hội nhập quốc tế.
15:26 - 19/09/2023