Video Tin trong nước

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoa 15, cuối giờ chiều nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số ý kiến còn khác nhau của dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).
07:04 - 26/05/2022

Huy Vinh – Chí Phương

Mời quý vị xem các tin tức trong nước đã phát sóng tại đây./.