Video Phóng sự VOV

Sửa luật Thủ đô để văn hóa là động lực cho sự phát triển

Hà Nội coi việc tạo nền tảng pháp lý vững chắc để văn hóa là động lực cho sự phát triển là một yêu cầu ưu tiên trong việc sửa đổi Luật Thủ đô hiện nay.
14:56 - 11/09/2023