Video Ẩm thực Hàn Quốc

Sườn chả băm viên mỹ vị của Damyang | Ăn sập Gwangju

Tập 6: Sườn chả băm viên mỹ vị của Damyang
10:31 - 29/12/2022