Video Ẩm thực Hàn Quốc

Vịt nướng thuốc bắc nổi tiếng tại Gwangju | Ăn sập Gwangju

Tập 2: Vịt nướng thuốc bắc nổi tiếng tại Gwangju
13:33 - 27/12/2022

Mời quý vị và các bạn xem lại : Ăn sập Gwangju Tập 1 tại đây