Video Phóng sự VOV

Tăng cường chuyển đổi số trong quản trị giáo dục mầm non

Trong chương trình đào tạo, Khoa Giáo dục Mầm non – trường ĐH Sư phạm Hà Nội có hẳn một bộ môn về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non giúp sinh viên mầm non xây dựng những nền tảng kiến thức đầu tiên về chuyển đối số.

21:13 - 20/12/2022

Tăng cường chuyển đổi số trong quản trị giáo dục mầm non

Khoa Giáo dục Mầm non – trường ĐH Sư phạm Hà Nội là một trong những địa chỉ uy tín, nơi đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tương lai cho các trường mầm non. Nhận thức chuyển đổi số là một trong những xu thế tất yếu của ngành giáo dục, trong đó có giáo dục mầm non theo tinh thần của Quyết định 33/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025”, trong chương trình đào tạo, khoa có hẳn một bộ môn về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non. Đây là cơ sở giúp sinh viên mầm non xây dựng những nền tảng kiến thức đầu tiên về chuyển đối số.

Chuyển đổi số là một trong những chủ trương lớn của Chính phủ và Bộ GD-ĐT là một trong những đơn vị đi đầu thực hiện chuyển đổi số trong cả nước. Đối với giáo dục mầm non, sau 2 năm dịch bệnh Covid-19, chuyển đổi số càng được triển khai một cách mạnh mẽ và đã đạt được những kết quả tích cực. Các lớp tập huấn về ứng dụng CNTT được Bộ GD-ĐT tổ chức định kỳ đã mở ra những cơ hội để các cán bộ mầm non cốt cán có thêm nhiều kinh nghiệm và kiến thức về chuyển đổi số, về công nghệ thông tin. Họ chính là những hạt nhân có khả năng gây dựng những cộng đồng học tập tại địa phương mình, trường mình, góp phần đẩy mạnh việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong các trường mầm non.

Thực hiện: Lê Liên – Trọng Đại