Video Muôn màu cuộc sống

Thổi hồn cho lá bồ đề, nữ đảng viên trẻ phát triển kinh tế địa phương

Năng động, tích cực tạo công ăn việc làm cho người lao động. Đồng chí Trịnh Thị Lý đảng viên Chi bộ Hợp tác xã Sinh dược, Phó Giám đốc Hợp tác xã Sinh dược huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình là tấm gương để bà con nhân dân cùng học tập làm theo
21:57 - 04/02/2024