Video Tin trong nước

Thủ tướng chỉ đạo phòng, chống tội phạm về ma túy

Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống ma túy. Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, phòng, chống tội phạm về ma túy phải làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát.
21:05 - 10/03/2023

"Phòng, chống tội phạm về ma túy phải làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát"

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tệ nạn ma túy đã và đang trở thành hiểm họa lớn của nhân loại. Hậu quả do tệ nạn ma túy gây ra rất nghiêm trọng đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, làm tổn hại sức khỏe của một bộ phận nhân dân, đồng thời là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm, đe dọa sự ổn định, phồn vinh và sự trường tồn của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc.

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác phòng, chống ma túy trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy luôn phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp, trong đó lực lượng Công an nhân dân là nòng cốt.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng đề nghị, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ về công tác phòng, chống ma túy. Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm các cấp, cùng với đó tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là các nước có chung đường biên giới và các quốc gia có tiềm lực về kinh tế, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống ma túy…/.

Thực hiện: Vũ Khuyên - Chí Phương