Video Tin trong nước

Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp nhà nước thực hiện năm tiên phong trong phát triển

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chủ trì Hội Nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp Nhà nước, có chủ đề “Doanh nghiệp Nhà nước tham gia đóng góp, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế”.
23:00 - 15/06/2024

Theo báo cáo, năm 2023, tổng doanh thu của các doanh nghiệp Nhà nước đạt hơn 1,652 triệu tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch; lợi nhuận hơn 125 ngàn tỷ đồng. Tổng số tiền thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước của khu vực doanh nghiệp Nhà nước là hơn 166 ngàn tỷ đồng, đạt 108% so với kế hoạch. 

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý doanh nghiệp Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho doanh nghiệp; xem xét có gói chính sách với quy mô đủ lớn, phù hợp, khả thi để hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp "đầu đàn", doanh nghiệp dân tộc và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, các ngành, lĩnh vực mới như: chíp, bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư lớn, trọng điểm…

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa tăng tốc, hết sức quan trọng đối với việc thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH 05 năm 2021 - 2025. Từ nay đến cuối năm, bên cạnh một số thuận lợi cơ bản, dự báo tình hình quốc tế, trong nước sẽ còn tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức hơn nữa cho tất cả chúng ta. Trong bối cảnh đó, để phát huy tối đa lợi thế nguồn lực và huy động tối đa sự tham gia, đóng góp của DNNN trong thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty quán triệt một số quan điểm, định hướng về đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, luôn xác định rõ vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước là lực lượng quan trọng nòng cốt đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy tăng trưởng ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo các cân đối lớn rồi chúng ta tập trung vào việc chuyển đổi số chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn toàn dân, nhất là phát triển trí tuệ thông minh. Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị doanh nghiệp nhà nước thực hiện năm tiên phong.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, với vai trò nòng cốt của các tập đoàn, tổng công ty trong quản lý, sử dụng những nguồn lực khổng lồ của đất nước, với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của toàn thể các đồng chí, các DNNN sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong đó có kết quả tích cực của 5 tháng đầu năm nay, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu tổng quát của năm 2024 là thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, theo đúng tinh thần “đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển của mình” để “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể./.

Thực hiện: Vũ Khuyên - Chí Phương