Video Tin trong nước

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan chuẩn bị đi làm nhiệm vụ GGHB LHQ

Chiều 25/9 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei và phái bộ UNMISS, Nam Xu-đăng.

21:04 - 25/09/2023

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan chuẩn bị đi làm nhiệm vụ GGHB LHQ

Các đồng chí đi thực hiện nhiệm vụ đợt này bao gồm: Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh, đảm nhiệm vị trí Sĩ quan huấn luyện cao cấp tại Phái bộ UNISFA, Khu vực Abyei, Thiếu tá Hoàng Văn Kiên đảm nhiệm Quan sát viên Quân sự, Phái bộ UNMISS, Nam Xu-đăng, Đại uý Phạm Thị Mai Ngàn đảm nhiệm Sĩ quan Quân lương tại Phái bộ UNISFA, Khu vực Abyei. Để làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng thay thế các đồng chí thực hiện nhiệm vụ, Cục GGHB Việt Nam đã chủ động tuyển chọn cán bộ đảm bảo đáp ứng về năng lực, trình độ quân sự, kiến thức GGHB LHQ, trình độ ngoại ngữ và có sức khỏe tốt. Đồng thời, tổ chức các khoá huấn luyện theo yêu cầu của LHQ, tùy vào từng vị trí triển khai, Cục GGHB Việt Nam đã cử các cá nhân tham gia các khóa huấn luyện tại nước ngoài nhằm nâng cao trình độ về lĩnh vực mà từng đồng chí đảm nhiệm tại các Phái bộ.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các sĩ quan chuẩn bị đi làm nhiệm vụ GGHB LHQ, thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu các sĩ quan tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội. quy định của Liên hợp quốc, pháp luật nước sở tại; tiếp tục phát huy truyền thống của Quân đội, lực lượng Mũ nồi xanh của Việt Nam, thể hiện bản lĩnh, năng lực, làm lan toả hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Khi hoạt động trong môi trường đa quốc gia cần nhanh chóng hòa nhập, có hành vi ứng xử văn minh, chuẩn mực, và chứng minh cho bạn bè quốc tế thấy được năng lực của cán bộ sĩ quan Việt Nam trong khả năng làm chủ ngôn ngữ, công tác tổ chức, xử lý tình huống, tính chuyên nghiệp cao trong công việc.

Đối với Cục GGHB Việt Nam, thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu Cục cần tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí đi làm nhiệm vụ đợt này hoàn thành tốt các công việc chuẩn bị còn lại trước khi lên đường. Trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường công tác tuyển chọn nhân sự, chuẩn bị lực lượng thay thế kế cận cho những năm tiếp theo bảo đảm đúng quy trình, chặt chẽ để lựa chọn những cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ./.

Thực hiện: Tiến Dũng - Quốc Hùng