Video Phóng sự VOV

Triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở cấp cơ sở

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ.
15:35 - 02/04/2021

 Mời quý vị xem các Phóng sự VOV đã phát sóng tại đây./.