Video Tự hào hàng Việt Nam - TInh hoa hàng Việt Nam

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam: Số 10

Nội dung chính:
- Quảng Nam nỗ lực phát triển sâm Ngọc Linh
- Lào Cai: Rau chất lượng cao tiêu thụ tốt
- Nâng tầm sản phẩm bánh Trung thu Việt
- Hỗ trợ phát triển các sản phẩm làng nghề tiếp cận người tiêu dùng trong nước
- Nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho hàng Việt tại thị trường nội địa
18:39 - 29/09/2023