Video Tự hào hàng Việt Nam

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam: Số 9 ngày 27/09/2023

Những nội dung chính:
- Đưa đặc sản Cần Giờ chinh phục thị trường
- Doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, tận dụng sàn thương mại điện tử phục vụ người tiêu dùng dịp Trung thu
- Các doanh nghiệp đầu tư bộ nhận diện cho hàng Việt
17:39 - 28/09/2023