Video Tự hào hàng Việt Nam - TInh hoa hàng Việt Nam

Tự hào hàng Việt Nam – Tinh hoa hàng Việt Nam: Số 5 ngày 8/9/2023

Nội dung chính:
- Cà phê Việt cần có thương hiệu tầm quốc gia
- Doanh nghiệp Việt đưa thanh long chất lượng “quốc tế” đến với người tiêu dùng nội địa
- đưa hàng Việt chất lượng toàn cầu chiếm lĩnh thị trường trong nước
- Hỗ trợ phát triển ngành dừa chất lượng cao ở thị trường trong nước


20:38 - 08/09/2023