Video Tự hào hàng Việt Nam - TInh hoa hàng Việt Nam

Tự hào hàng Việt Nam – Tinh hoa hàng Việt Nam: Số 7 ngày 15/9/2023

Nội dung chính:
- Kết nối cung cầu vùng Đông Nam Bộ
- Nam Định: Kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp địa phương
- Khai mạc Festival nông sản Việt Nam- Vĩnh Long năm 2023
- Agroviet 2023 – mở rộng giao thương nông sản Việt

20:14 - 15/09/2023