Video Phóng sự VOV

Vai trò của thư viện trong nuôi dưỡng văn hóa đọc, phát triển kỹ năng cho trẻ em

Hình thành thói quen, kỹ năng đọc cho thiếu nhi, xây dựng xã hội đọc gắn với xã hội học tập luôn là vấn đề song hành, cần giải quyết mang ý nghĩa chiến lược của mọi quốc gia trong việc nâng cao dân trí, phát triển bền vững nguồn nhân lực. Để làm được việc này, vai trò của thư viện là rất quan trọng.
14:50 - 07/10/2022

Mời quý vị xem các Phóng sự VOV đã phát sóng tại đây./.