Video Muôn màu cuộc sống

Vũ Quang: Tiềm năng du lịch một vùng đất

Một vùng đất địa linh nhân kiệt, từng là căn cứ địa quan trọng trong cuộc chiến chống quân xâm lược, với nhiều lợi thế về di tích, di sản, đặc biệt là nông nghiệp, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, trở thành vùng đất tiềm năng phát triển du lịch.
08:23 - 19/11/2023