Video Muôn màu cuộc sống

Vườn quốc gia Ba Vì phát triển dựa vào bảo tồn đa dạng sinh học

Có độ cao 100-1296m so với mực nước biển, vườn quốc gia Ba Vì - Lá phổi xanh của thủ đô Hà Nội là nơi sở hữu thảm thực vật được ví như bộ khung chính của một hệ sinh thái trên cạn, có vai trò trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học.
22:32 - 22/11/2022

Để bảo tồn đã dạng sinh học gắn với phát triển bền vững, vườn quốc gia Ba Vì đã thực hiện đồng bộ các giải pháp từ quản lý, bảo tồn, phục hồi, phát triển hệ sinh thái rừng, cho thuê môi trường rừng, nghiên cứu bảo tồn và giám sát đánh giá đa dạng sinh học, phát triển kinh tế các xã vùng đệm... Những nỗ lực cho trái ngọt khi đây là địa chỉ đỏ trong bảo tồn nhiều nguồn gen quý, là nơi truyền tải và lan tỏa tinh yêu với rừng, với môi truồng cho người dân và xã hội.