Video Phóng sự VOV

Xã Độc Lập, thành phố Hòa Bình - Đẩy mạnh triển khai mô hình giảm nghèo bền vững

Xã Độc Lập, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình có trên 60% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. UBND xã đã triển khai các chương trình giảm nghèo bền vững tạo động lực giúp người dân từng bước vươn lên thoát nghèo.
19:01 - 03/12/2023

Xã Độc Lập, thành phố Hòa Bình - Đẩy mạnh triển khai mô hình  giảm nghèo bền vững

Từ một hộ nghèo, với hoàn cảnh gia đình khó khăn, bằng nghị lực mạnh mẽ, chị Nguyễn Thị Thu Phương, xã Độc Lập, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã vực dậy phát triển kinh tế của gia đình nhờ mô hình nuôi dê và buôn bán nằm trong Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được UBND xã Độc Lập triển khai, từ đó giúp gia đình chị thoát nghèo từng bước vươn lên cải thiện cuộc sống, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. 

Ngoài việc thực hiện hiệu quả mô hình nuôi dê, xã Độc Lập là một trong số những xã của thành phố Hòa Bình đã triển khai có hiệu quả mô hình hỗ trợ nuôi bò sinh sản, lợn bản địa sinh sản... Là hộ nghèo nhiều năm liền, gia đình sống chủ yếu bằng việc trồng trọt, ước mơ của anh Nguyễn Mạnh Tuấn là có được một số vốn để phát triển kinh tế. Năm 2022 gia đình anh được hỗ trợ 01 bò sinh sản, đây là điều kiện cũng như tiếp thêm động lực cho vợ chồng anh chị đầu tư phát triển chăn nuôi. Với tinh thần cần cù lao động, thời gian rảnh anh chị chăm sóc vào đàn bò, gà, lợn từ đó những vật nuôi của gia đình sinh sản, phát triển tốt qua từng năm.

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ các cấp, nghị quyết Đảng bộ xã Độc Lập nhiệm kỳ 2020-2025, trọng tâm là chương trình xóa đói giảm nghèo 2021-2025, Đảng ủy, Chính quyền xã đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo ở xã Độc Lập đã giảm dần qua các năm. Từ đó đời sống người dân từng bước được nâng lên, an ninh trật tự được bảo đảm, mối liên kết giữa người dân và chính quyền ngày càng gắn bó. 

Trong công tác giảm nghèo bền vững của địa phương, UBND xã Độc Lập đã chú trọng công tác giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề giúp người nghèo, hộ nghèo có kiến thức, kỹ năng để có việc làm, tạo công ăn việc làm ổn định. Công tác này được triển khai thường xuyên, nhằm hỗ trợ người dân trong xã gắn kết chặt chẽ tạo việc làm, sinh kế bền vững, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Những mô hình xóa đói giảm nghèo, những chính sách hỗ trợ kịp thời người dân đã và đang được thực hiện bằng những nỗ của Chính quyền và người dân, sẽ tạo nên sự thay đổi cuộc sống trong từng nếp nhà, từng thôn xóm xã Độc Lập, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Những mô hình giảm nghèo, đa dạng hóa sinh kế là sợi dây kết nối của tinh thần đoàn kết, đồng thuận giữa ý Đảng với lòng dân. Tin rằng, trong thời gian tới xã Độc Lập sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn nữa các mô hình xóa đói, giảm nghèo tạo dấu ấn rõ nét trong Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

Thực hiện: Hữu Quảng - Sỹ Thành