Video Tin trong nước

Xã hội hóa đăng kiểm giúp giảm tình trạng quá tải ở các thành phố lớn

Xã hội hóa đăng kiểm giúp giảm tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm ở các thành phố lớn. Để bàn về vấn đề này, chúng ta cùng trao đổi với TS Vũ Anh Tuấn, Giảng viên Đại học GTVT Hà Nội.
19:52 - 06/01/2023

Thời gian qua, công tác kiểm định xe cơ giới tồn tại nhiều bất cập, kẽ hở... ví dụ như có sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các đơn vị đăng kiểm để thu hút khách hàng; thậm chí một số đơn vị đã có những hành vi thực hiện sai tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định, bỏ nội dung, hạng mục kiểm tra, thực hiện các hành vi giả mạo trong việc kiểm định xe cơ giới, vi phạm pháp luật hình sự.

Bên cạnh đó, nhận thức của chủ xe, lái xe còn chưa cao, vẫn còn tâm lý muốn các đơn vị đăng kiểm bỏ qua các lỗi, khiếm khuyết về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện nên đã có các hành vi tác động, hối lộ, tặng quà, đồng lõa với các hành vi tiêu cực để các đơn vị đăng kiểm bỏ qua…

Phải khẳng định, xã hội hóa đăng kiểm là chủ trương đúng, giúp giảm tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm ở các thành phố lớn. Nhưng câu hỏi đặt ra là: công tác cấp phép đã chặt chẽ, nghiêm túc hay chưa? Việc giám sát hoạt động của các trung tâm như thế nào? Để cùng bàn luận về vấn đề này, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay TS Vũ Anh Tuấn, Giảng viên Đại học GTVT Hà Nội.