Tags: bệnh nghề nghiệp

Video Không nên cào bằng mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thay vì mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động là 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động như trước đây, Nghị định...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Làm gì để Bảo hiểm Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đi vào cuộc sống?

Bảo hiểm Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) đã và đang nhận được sự hưởng ứng của người tham gia. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được,...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: “Điểm tựa” của người lao động

Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là chính sách an sinh xã hội nhằm bù đắp một phần tổn thất cho người lao động mang tính thiết thực và hữu...

01.01.1970 | 08:00 AM