Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay ngày 23/05/2024

Những tin chính:
- Kiến nghị có chính sách hỗ trợ lãi suất với người dân, doanh nghiệp
- Thủ tướng yêu cầu đóng điện đường dây 500 KV mạch 3 trước ngày 30/6
- Kiểm toán môi trường - Đòn bẩy cho phát triển bền vững tại Việt Nam


21:33 - 23/05/2024