Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hoá - Du lịch ngày 20/6/2024

Nội dung chính Bản tin Văn hoá - Du lịch ngày 20/6:
- Ý kiến đại biểu Quốc hội về vấn đề phát triển văn hóa đọc
- Yêu cầu tổ chức tốt mùa du lịch hè 2024
- Israel cảnh báo công dân thận trọng khi dự các giải đấu lớn
15:19 - 20/06/2024