Video Tin trong nước

Bộ Công an và Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tiếp tục phối hợp chương trình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Chiều 17/10, tại Hà Nội, Bộ Công an, Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình “đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”.
21:58 - 17/10/2023

Bộ Công an và Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tiếp tục phối hợp chương trình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Phát biểu tại lễ tổng kết, Bí thư trung ương Đảng, Chủ tịch UBTM Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá qua 10 năm, Chương trình phối hợp, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ Trung ương đến địa phương có bước phát triển mới, với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Các tầng lớp Nhân dân đã tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước; giữ gìn an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn xã hội; tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, thực hiện các biện pháp tự quản - tự phòng - tự bảo vệ; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường "An toàn về an ninh, trật tự".

Bên cạnh kết quả đạt được, ông Đỗ Văn Chiến cho rằng, trước những yêu cầu mới và bối cảnh, tình hình mới, việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào cả ở Trung ương và địa phương, cơ sở đã và đang bộc lộ không ít những khó khăn, bất cập cần phải có giải pháp, biện pháp phù hợp hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh trật tự trong thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của các lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an trong thời gian tới, lực lượng CAND phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng thời đổi mới nội dung, hình thức, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, địa bàn. Tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, khu vực tập trung đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Tại Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2023 – 2033.

Thực hiện: Cao Thắng, Chí Phương