Video Ẩm thực Hàn Quốc

Canh khoai tây xương hầm | Ăn sập Gwangju

Tập 16: Canh khoai tây xương hầm
11:16 - 29/12/2022
  • Từ khóa