Video Tin trong nước

Đào tạo nhân lực du lịch chưa đủ để đáp ứng nhu cầu thực tế

Tại hội thảo quốc tế “Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực du lịch chuẩn quốc tế trong giai đoạn hiện nay”, nhiều đại biểu cho rằng, chất lượng, năng suất lao động trong ngành du lịch và khách sạn tại Việt Nam còn thấp.

14:01 - 13/04/2024

Đào tạo nhân lực du lịch chưa đủ để đáp ứng nhu cầu thực tế

Cụ thể, năng suất lao động tại khách sạn ở Việt Nam chỉ bằng 1/15 so với Singapore, 1/10 so với Nhật Bản và 1/5 so với Malaysia, công tác đào tạo theo phương thức truyền thống hiện không còn phù hợp với tiêu chuẩn, đòi hỏi ngày càng cao của ngành Du lịch. Do vậy cần phải có những chuẩn mực riêng trong đào tạo nhân lực chuẩn quốc tế để các cơ sở đào tạo có định hướng xây dựng phương thức đào tạo phù hợp.

Đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhiều đại biểu cho rằng, cần cơ cấu lại mạng lưới phát triển nguồn nhân lực Việt Nam, nhất là cơ sở giáo dục du lịch; đa dạng hóa các cơ sở phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam. Hiện ngành Du lịch Việt Nam đang đặt ra nhiều yêu cầu cao trong phát triển du lịch, thu hút khách quốc tế nhiều hơn trong thời gian tới, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hơn lúc nào hết, đào tạo nhân lực chuẩn quốc tế là vấn đề cấp bách, quan trọng cần phải được quan tâm ngay từ đầu vào./. 

Thực hiện: Tiến Dũng – Quốc Hùng