Video Tin trong nước

Di sản Văn hoá cần được coi là nguồn lực cho phát triển

Tại phiên họp thứ 32 của UBTV Quốc hội đang diễn ra, Luật Di sản sửa đổi là một trong những dự án Luật được đưa ra xem xét, cho ý kiến.

15:45 - 18/04/2024

Di sản Văn hoá cần được coi là nguồn lực cho phát triển

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc sửa đổi căn bản Luật Di sản văn hóa là phù hợp. Đến nay, dự án Luật đủ điều kiện trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 tới, kỳ vọng sẽ tạo bước thay đổi căn bản trong quản lý phát huy giá trị di sản văn hóa. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển cần được bảo tồn và phát huy, mối quan hệ bảo tồn và phát huy cần được rà soát trong tổng thể văn bản luật, với tinh thần kiến tạo phát triển.

Về khái niệm di sản tư liệu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ban soạn thảo tính toán lại việc có nên tách nội dung “di sản tư liệu” thành 1 chương riêng trong dự thảo Luật hay không?

Giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết theo tham vấn của UNESCO, di sản tư liệu là một loại hình riêng, không nên coi là di sản vật thể hay phi vật thể.

Một vấn đề đáng chú ý khác là đang có sự chồng lấn giữa khái niệm "di sản tư liệu" của luật này với khái niệm “tài liệu lưu trữ đặc biệt” trong dự thảo Luật Lưu trữ sửa đổi. Trước đó, UBTVQH đã kết luận: "tài liệu lưu trữ đặc biệt" điều chỉnh theo Luật lưu trữ, nếu được công nhận là "bảo vật" thì còn phải được điều chỉnh theo Luật Di sản. Tuy nhiên, việc phân định giữa 2 khái niệm này vẫn còn chưa rõ ràng.

Trên cơ sở ý kiến góp ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ Luật. Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tiếp tục hoàn thiện báo cáo thẩm tra, tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra chính thức, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV./.

Thực hiện: Huy Vinh - Quốc Hùng