Video Phóng sự VOV

Hiệu quả sau 1 năm triển khai pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng số 02/2020

Pháp lệnh người có công với cách mạng được Ủy ban thường vụ Quốc hội 14 ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021. Qua hơn 1 năm triển khai, Pháp lệnh này đã nhận được sự đồng thuận của toàn xã hội cũng như của đối tượng thụ hưởng trực tiếp.
22:31 - 14/12/2022