Video Tin trong nước

Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thứ 2 thuộc lĩnh vực dân tộc

Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chính sách dân tộc liên quan đến phân định các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kế hoạch triển khai công điện 71 của Thủ tướng Chính phủ.
20:13 - 06/06/2023

Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thứ 2 thuộc lĩnh vực dân tộc

Quan tâm đến vấn đề phân định xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, các đại biểu đề nghị Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong chính sách dân tộc liên quan đến vấn đề này. Đồng thời, đánh giá tác động của Quyết động 861 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực I, II, III.

Liên quan đến vấn đề các đại biểu chất vấn về tiến độ triển khai Công điện 71 của Thủ tướng Chính phủ gửi các Bộ, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi. Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, đến nay các nội dung cơ bản của công điện 71 đã hoàn thành.

Về quá trình triển khai Nghị quyết 120 của Quốc hội về phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bộ trưởng Hầu A Lềnh nhấn mạnh, trong quá trình tổ chức triển khai ở các địa phương đã giải quyết một số dự án đề ra, trong đó có 8 tỉnh hoàn thành nhiều mục tiêu.

Trả lời chất vấn của đại biểu liên quan đến Nghị định 05 về công tác dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết, Ủy ban Dân tộc đã chủ động cùng với các địa phương đánh giá việc thực hiện Nghị định 05 và đề xuất điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung trên tinh thần cập nhật, bổ sung nội dung có liên quan đến chính sách dân tộc trong Hiến pháp các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để trình Chính phủ trong năm 2027.

Thực hiện: Thu Hương – Quốc Hùng