Video Tin trong nước

Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa

Trong khuôn khổ các hoạt động của Hội chợ du lịch quốc tế VITM 2023, sáng nay, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Diễn đàn Phát triển Du lịch văn hóa Việt Nam.
21:19 - 14/04/2023

Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa

Tại diễn đàn, các đại biểu đều cho rằng, Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa với nguồn tài nguyên phong phú, đặc sắc khi có tới 5 di sản văn hóa vật thể, 1 di sản hỗn hợp, 14 di sản văn hóa phi vật thể, 7 Di sản Tư liệu được UNESCO ghi danh và hàng nghìn di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia. Tuy nhiên, sản phẩm du lịch văn hóa Việt Nam vẫn còn ít sáng tạo, trùng lặp, chất lượng hạn chế, thiếu các sản phẩm khác biệt giữa nhiều địa phương, vùng miền trong cả nước; nhiều tài nguyên du lịch văn hóa có giá trị của Việt Nam vẫn chưa được đầu tư khai thác tương xứng với tiềm năng…

Để loại hình du lịch văn hóa thực sự phát triển xứng với tiềm năng, các đại biểu cho rằng, trước hết cần quan tâm đặc biệt đến công tác bảo tồn, khôi phục để phát huy được các giá trị của di sản văn hóa. Cần định hình và xây dựng được thương hiệu của mỗi địa phương dựa trên các nền tảng văn hóa vốn có nhằm thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư, của khách du lịch trong và ngoài nước.../.

Thực hiện: Tiến Dũng - Quốc Hùng