Video Phóng sự VOV

Cà Mau - Xây dựng quy hoạch đồng bộ gắn với công tác quản lý đô thị

Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 thể hiện tầm nhìn chiến lược, khát vọng của tỉnh trong phát triển KT-XH. Trong đó, hệ thống đô thị phát triển theo hướng thông minh, đảm bảo tính đồng bộ gắn liền với công tác quản lý.
13:41 - 13/09/2023

Cà Mau - Xây dựng quy hoạch đồng bộ gắn với công tác quản lý đô thị 

Chỉnh trang đô thị và sắp xếp trật tự kinh doanh, mua bán là một trong những giải pháp đang được thành phố Cà Mau triển khai quyết liệt. Đây là việc làm nhằm đảm bảo không gian phát triển của thành phố theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Trong định hướng phát triển đô thị, thành phố Cà Mau là 01 trong 04 cực phát triển đô thị động lực của vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long với vai trò là trung tâm tiểu vùng ven biển tại khu vực bán đảo Cà Mau, là trung tâm tổng hợp, chuyên ngành. Hiện nay, thành phố đang phấn đấu đạt đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh vào năm 2025.

Phát triển đô thị phải đảm bảo đồng bộ là mục tiêu chính trong quy hoạch phát triển đô thị. Ngoài trung tâm thành phố được xem là đô thị hạt nhân, Cà Mau còn quy hoạch phát triển các đô thị ven biển nhằm phát huy tiềm năng kinh tế biển một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Cà Mau. Đặc biệt là thị trấn Sông Đốc, với dân số hơn 90 nghìn người được quy hoạch trở thành đô thị loại 3.

Đồ án quy hoạch tỉnh Cà Mau xác định đến năm 2030 sẽ có 29 đô thị và tỷ lệ đô thị hóa đạt 36%. Trên cơ sở định hướng phát triển không gian đô thị sẽ là tiền đề quan trọng để tỉnh Cà Mau có chính sách đầu tư hợp lý góp phần phát triển đồng bộ các trung tâm kinh tế theo hướng nhanh và bền vững trong thời gian tới./.

Thực hiện: Lan Anh - Sỹ Thành

Xem lại: Kiên Giang nhiều biện pháp giữ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn QG U Minh Thượng

Xem lại: Cà Mau - Xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực và cơ sở vật chất nâng cao chất lượng giáo dục