Video Hỏi - Đáp chính sách

Chính sách nào cho mô hình Hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19?

Mô hình HTX được hưởng những chính sách ưu đãi gì về vốn và chế độ hỗ trợ cho lao động ngừng hợp đồng và lao động nghỉ không lương để HTX giảm bớt khó khăn, ổn định và tái hoạt động trở lại?
17:02 - 12/11/2020

Cả nước có khoảng gần 2.000 HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị thị trường trong nước và nước ngoài, áp dụng công nghệ cao, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn sản phẩm, ký kết hoạt động tiêu thụ sản phẩm dài hạn với doanh nghiệp. Các HTX đã giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật, thông tin và tiêu thụ sản phẩm… góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo cho người dân địa phương.

Tuy nhiên, khi mà mô hình HTX đang nỗ lực phát triển, xuất khẩu hàng hóa ra thế giới thì gặp phải 2 đợt dịch Covid-19 khiến các HTX lao đao. 

Chương trình Hỏi đáp chính sách đã có cuộc trao đổi với bà Phạm Thị Tố Oanh - Trưởng ban Chính sách và phát triển HTX, Liên minh HTX Việt Nam, về những chính sách cho mô hình Hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Mời quý vị xem các chương trình Hỏi - Đáp chính sách đã phát sóng tại đây./.