Video Hỏi - Đáp chính sách

Để Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 bảo vệ người yếu thế - Phần 1

Chương trình Hỏi đáp chính sách với nội dung “Để Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 bảo vệ người yếu thế” có buổi tọa đàm với sự tham dự của các khách mời để tìm hiểu những quy định mới trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022.
21:26 - 27/12/2023