Video Hỏi - Đáp chính sách

Trailer chương trình Đưa Luật phòng chống bạo lực gia đình vào cuộc sống một cách hiệu quả

Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Hỏi đáp chính sách được phát sóng trên Tuyền hình Đài tiếng vói Việt Nam ngày 18/12/2022
10:54 - 17/12/2022

Năm 2019 bạo lực gia đình với phụ nữ đã gây thiệt hại 1,81% GDP
Trước sự thiết của việc sửa đổi bổ sung luật hoàn thiện hành lang pháp lý trong việc phòng chống bạo lực gia đình - Tại kỳ hợp thứ 4 khóa 15, QH đã thông qua
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) với 93,37% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.
Luật 2022 có 6 chương, 56 Điều, tiếp cận trên quyền con người, lấy người bị bạo lực gia đình làm trung tâm
Luật 2022 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 với nhiều điểm mới có tính đột phá trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình