Video Hỏi - Đáp chính sách

Sửa Luật để ngăn chặn bạo lực

Bất cập từ những quy định của pháp luật hiện hành đang là một trong những lý do dẫn đến công tác phòng, chống bạo lực gia đình chưa phát huy hiệu quả.
10:41 - 11/01/2022

Mời quý vị xem các chương trình Hỏi - Đáp chính sách đã phát sóng tại đây./.