Video Hành trình di sản

Từ Ca-tì-la-vệ tới Bồ-đề Đạo-tràng

Ca-tì-la-vệ (Kapilvastu) nằm ở phía tây Nê-pan, cách Lumbini khoảng 60 cây số. Theo nhiều kết quả khảo cổ, đây chính là vương thành Ca-tì-la-vệ vào thời đức Phật cách nay 2.600 năm. Sau khi được hạ sinh tại hoa viên Lâm Tì Ni (Lumbini), thái tử Tất-đạt-đa Cồ-đàm (Gautama Siddhartha) được rước về đây và đã sống 29 năm đầu của cuộc đời trong nhung lụa. Một đêm đông lạnh giá, ngài đã dứt bỏ cuộc sống xa hoa để dấn thân vào con đường tìm kiếm sự giác ngộ.
21:12 - 15/01/2019