Video Hành trình di sản

Sarnath - Đức Phật chuyển bánh xe chánh pháp

Vườn Nai, hay Vườn Lộc Uyển (Sarnath) là nơi đức Phật giảng pháp lần đầu tiên cho anh em Kiều Trần Như, hình thành nên Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng. Sarnath nằm cách thánh địa Ấn độ giáo Varanasi 13 km về phía đông bắc. Đây là một trong bốn thánh tích hành hương về đất Phật.

21:38 - 15/01/2019