Video Làng nghề Việt

Chạm bạc Đồng Xâm - Tinh hoa nghề Việt trên quê hương lúa

Những tiếng đục, tiếng chạm vang lên, những người con quê lúa vẫn hàng ngày gìn giữ nghề của cha ông có từ lâu đời để những nét chạm khắc tinh xảo của nghề chạm bạc vẫn được lưu truyền và phát triển, để tinh hoa nghề chạm bạc Đồng Xâm trên quê hương Thái Bình vẫn vang danh cùng thời gian.
17:52 - 24/03/2022

Mời quý vị xem các chương trình Làng nghề Việt đã phát sóng tại đây./.