Video Làng nghề Việt

Chuôn Ngọ - Làng khảm trai nức danh đất Bắc

Chuôn Ngọ là làng nghề truyền thống về khảm trai thuộc xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Trải qua gần nghìn năm, cứ đời này qua đời khác, nghề khảm trai Chuôn Ngọ vẫn được lưu giữ và phát triển.
18:48 - 16/03/2019