Video Về chốn linh thiêng

Đền Chúa Thác Bờ - Ngôi đền thiêng ngự trị bên dòng sông Đà

Trải qua hàng trăm năm lịch sử, đền Chúa Thác Bờ vẫn nằm trầm mặc, uy linh trên đỉnh núi, nơi gắn liền với câu chuyện về vị nữ tướng anh linh, hiển hách giúp vua Lê Lợi đánh đuổi giặc ngoại xâm, địa chỉ tôn giáo tín ngưỡng trong đời sống của nhân dân
21:58 - 04/02/2024