Video Về chốn linh thiêng

Đình Bách Kim - Nơi lưu giữ hồn quê xứ Đoài

Đình làng Bách Kim, thuộc xã Phú kim, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, được xây dựng từ thời kỳ hậu Lê cuối thế kỷ thứ 17, là một trong những di tích tiêu biểu của huyện Thạch Thất, nơi thờ tự thành hoàng làng, tam vị Đức đại vương họ Chu.
15:43 - 05/04/2024