Video Làng nghề Việt

Mộc mạc gốm Phù Lãng

Kinh Bắc xưa có ba trung tâm gốm cổ là Bát Tràng, Phù Lãng và Thổ Hà. Hiện nay, Bát Tràng thuộc về Hà Nội, những lò gốm Thổ Hà đã tắt lửa, trên đất Bắc Ninh chỉ còn làng gốm cổ truyền Phù Lãng vẫn đang ngày đêm đỏ lửa đầy sức sống.
21:40 - 19/03/2019