Video Làng nghề Việt

Thêu tay truyền thống: Gìn giữ và phát triển

Từ bao đời nay, người dân Quất Động vẫn sống gắn bó với nghề thêu truyền thống. Lớp ông cha truyền dạy cho con cháu, cứ thế lưu giữ và phát triển nghề đến ngày nay.
16:41 - 20/02/2019