Video Làng nghề Việt

Tiếng trống Đọi Tam

Trong văn hóa dân gian của người Việt, tiếng trống đã trở thành một phần không thể thiếu, vừa hào hùng lại vô cùng thiêng liêng. Tại mảnh đất Hà Nam, có một vùng quê mà cứ hễ nhắc về trống người ta sẽ nghĩ ngay tới, ấy chính là Đọi Tam, với tiếng trống Đọi Tam nức tiếng gần xa.
17:55 - 02/08/2019

Làng nghề Việt: Tiếng trống Đọi Tam