Phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 7/1, cả nước có thêm 16.278 ca mắc COVID-19, Hà Nội trên 2.700 ca
Ngày 7/1, cả nước có thêm 16.278 ca mắc COVID-19, Hà Nội trên 2.700 ca

07/01/2022

Ngày 7/1, cả nước có 16.278 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.723 ca. Trong ngày có hơn 14.633 bệnh nhân khỏi bệnh và 233 trường hợp tử vong.

Ngày 6/1, cả nước có thêm 16.417 ca mắc COVID-19, Hà Nội tiếp tục trên 2.500 ca
Ngày 6/1, cả nước có thêm 16.417 ca mắc COVID-19, Hà Nội tiếp tục trên 2.500 ca

06/01/2022

Ngày 6/1, cả nước có 16.417 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.716 ca. Trong ngày có hơn 28.369 bệnh nhân khỏi bệnh và 170...

Ngày 5/1, cả nước có thêm 17.017 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất 2.505 ca
Ngày 5/1, cả nước có thêm 17.017 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất 2.505 ca

05/01/2022

Ngày 5/1, cả nước có 17.017 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.505 ca. Trong ngày có hơn 22.662 bệnh nhân khỏi bệnh và ...

Ngày 4/1, cả nước có thêm 14.861 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất 2.499 ca
Ngày 4/1, cả nước có thêm 14.861 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất 2.499 ca

04/01/2022

Ngày 4/1, cả nước có 14.861 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.499 ca. Trong ngày có hơn 24.400 bệnh nhân khỏi bệnh và 190...

Ngày 2/1, cả nước có thêm 16.948 ca mắc COVID-19, Hà Nội chiếm hơn 2.000 ca
Ngày 2/1, cả nước có thêm 16.948 ca mắc COVID-19, Hà Nội chiếm hơn 2.000 ca

02/01/2022

Ngày 2/1, cả nước có 16.948 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.045 ca.

Ngày 1/1, cả nước có thêm 14.835 ca mắc COVID-19, Hà Nội 1.748 ca
Ngày 1/1, cả nước có thêm 14.835 ca mắc COVID-19, Hà Nội 1.748 ca

01/01/2022

Ngày 1/1, cả nước có 14.835 ca mắc COVID-19. Hà Nội tiếp tục có số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 1.748 ca.

Ngày 31/12, cả nước có thêm 16.515 ca mắc COVID-19, Hà Nội 1.914 ca
Ngày 31/12, cả nước có thêm 16.515 ca mắc COVID-19, Hà Nội 1.914 ca

31/12/2021

Ngày 31/12, có 16.515 ca mắc COVID-19. Hà Nội tiếp tục có số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 1.914 ca.

Ngày 30/12, cả nước có thêm 17.000 ca mắc COVID-19, Hà Nội 1.866 ca
Ngày 30/12, cả nước có thêm 17.000 ca mắc COVID-19, Hà Nội 1.866 ca

30/12/2021

Ngày 30/12, có 17.000 ca mắc COVID-19 tại 61 tỉnh, thành phố. Hà Nội tiếp tục có số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 1.866 ca.

Ngày 29/12, cả nước có thêm 13.889 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 1.766 ca
Ngày 29/12, cả nước có thêm 13.889 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 1.766 ca

29/12/2021

Ngày 29/12, có 13.889 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố. Hà Nội tiếp tục có số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 1.766 ca.

Ngày 28/12, cả nước có thêm 14.440 ca mắc COVID-19
Ngày 28/12, cả nước có thêm 14.440 ca mắc COVID-19

28/12/2021

Ngày 28/12, có 14.440 ca mắc COVID-19 tại 61 tỉnh, thành phố. Hà Nội tiếp tục có số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 1.920 ca.

Ngày 27/12, cả nước có thêm 14.872 ca mắc COVID-19
Ngày 27/12, cả nước có thêm 14.872 ca mắc COVID-19

27/12/2021

Ngày 27/12, có 14.872 ca mắc COVID-19 tại 59 tỉnh, thành phố. Hà Nội có 9 ngày liên tục có số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 1.948 ca.

 Ngày 26/12, cả nước có thêm 15.218 ca mắc COVID-19
Ngày 26/12, cả nước có thêm 15.218 ca mắc COVID-19

26/12/2021

Ngày 26/12, cả nước ghi nhận 15.218 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố. Hà Nội 8 ngày liên tục có số mắc mới nhiều nhất cả nước với 1.910 ca.

Ngày 24/12, cả nước có thêm 16.157 ca mắc COVID-19, Hà Nội vẫn nhiều nhất với 1.834 ca
Ngày 24/12, cả nước có thêm 16.157 ca mắc COVID-19, Hà Nội vẫn nhiều nhất với 1.834 ca

26/12/2021

Ngày 24/12, cả nước ghi nhận 16.157 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành; Hà Nội vẫn nhiều nhất với 1.834 ca, trong ngày có 30.800 bệnh nhân khỏi, 235 ca tử...

Ngày 25/12, cả nước có thêm 15.586 ca mắc COVID-19
Ngày 25/12, cả nước có thêm 15.586 ca mắc COVID-19

25/12/2021

Ngày 25/12, cả nước ghi nhận 15.586 ca mắc COVID-19. Trong đó 27 ca nhập cảnh và 15.559 ca ghi nhận trong nước (giảm 583 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh,...

Ngày 23/12, cả nước có thêm 16.377 ca mắc COVID-19
Ngày 23/12, cả nước có thêm 16.377 ca mắc COVID-19

23/12/2021

Ngày 23/12, cả nước ghi nhận 16.377 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố. Hà Nội bỏ xa các tỉnh, thành phố với số ca mắc kỷ lục 1.774 ca. Trong ngày cả nước...

Ngày 22/12, Việt Nam có thêm 16.555 ca mắc COVID-19
Ngày 22/12, Việt Nam có thêm 16.555 ca mắc COVID-19

22/12/2021

Ngày 22/12, cả nước ghi nhận 16.555 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố. Hà Nội bỏ xa các tỉnh, thành phố với trên 1.600 ca mắc. Trong ngày cả nước có...

Ngày 21/12, Việt Nam có thêm 16.325 ca mắc COVID-19
Ngày 21/12, Việt Nam có thêm 16.325 ca mắc COVID-19

21/12/2021

Ngày 21/12, cả nước ghi nhận 16.325 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố. Hà Nội tiếp tục có số ca mắc cao nhất cả nước với 1.704 ca. Trong ngày có 50.191 ca...

Ngày 20/12, Việt Nam có thêm 14.977 ca mắc COVID-19
Ngày 20/12, Việt Nam có thêm 14.977 ca mắc COVID-19

20/12/2021

Ngày 20/12, cả nước ghi nhận 14.977 ca mắc COVID-19 tại 61 tỉnh, thành phố. Hà Nội tiếp tục có số ca mắc cao nhất cả nước với 1.612 ca. Trong ngày có 1.937 ca...

 Ngày 19/12, Việt Nam có thêm 16.110 ca COVID-19
Ngày 19/12, Việt Nam có thêm 16.110 ca COVID-19

19/12/2021

Ngày 19/12, cả nước ghi nhận 16.110 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố; Hà Nội nhiều nhất cả nước với 1.405 ca. Trong ngày có 10.799 ca khỏi, 215 trường...

Ngày 17/12, Việt Nam có thêm 15.236 ca mắc COVID-19
Ngày 17/12, Việt Nam có thêm 15.236 ca mắc COVID-19

17/12/2021

Ngày 17/12, cả nước ghi nhận 15.236 ca mắc COVID-19 tại 59 tỉnh, thành phố; Bến Tre dẫn đầu cả nước về số mắc với 1.246 ca. Trong ngày số bệnh nhân khỏi đạt kỷ...

Ngày 16/12, Việt Nam có thêm 15.270 ca mắc COVID-19
Ngày 16/12, Việt Nam có thêm 15.270 ca mắc COVID-19

16/12/2021

Ngày 16/12, cả nước ghi nhận 15.270 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố. Tây Ninh bổ sung thêm 18.792 F0.

Ngày 15/12, Việt Nam có thêm 15.527 ca mắc COVID-19
Ngày 15/12, Việt Nam có thêm 15.527 ca mắc COVID-19

15/12/2021

Ngày 15/12, cả nước ghi nhận 15.527 ca mắc COVID-19 tại 61 tỉnh, thành phố. TP. Hồ Chí Minh có số ca cao nhất với 1.270 ca.

Ngày 14/12, Việt Nam có thêm 15.220 ca mắc COVID-19
Ngày 14/12, Việt Nam có thêm 15.220 ca mắc COVID-19

14/12/2021

Ngày 14/12, cả nước ghi nhận 15.220 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố. Cà Mau có số ca cao nhất với hơn 1.000 ca.

Ngày 13/12, Việt Nam có thêm 15.377 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 1.000 ca
Ngày 13/12, Việt Nam có thêm 15.377 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 1.000 ca

13/12/2021

Ngày 13/12, cả nước ghi nhận 15.377 ca mắc COVID-19, tại 60 tỉnh, thành phố. Trong ngày, cả nước có gần 1.200 ca khỏi và 242 trường hợp tử vong. Hà Nội vượt...

Ngày 12/12, Việt Nam có thêm 14.638 ca mắc COVID-19
Ngày 12/12, Việt Nam có thêm 14.638 ca mắc COVID-19

12/12/2021

Ngày 12/12, cả nước ghi nhận 14.638 ca mắc COVID-19, giảm 1.483 ca so với hôm qua. Hà Nội có số ca cao thứ hai, gần 1.000 ca, chỉ sau TP.HCM - địa phương có số...

Ngày 11/12, Việt Nam có thêm 16.141 ca mắc COVID-19
Ngày 11/12, Việt Nam có thêm 16.141 ca mắc COVID-19

11/12/2021

Ngày 11/12, cả nước ghi nhận 16.141 ca mắc COVID-19, tăng gần 1.300 ca so với hôm qua. Trong ngày có gần 1.100 bệnh nhân khỏi bệnh và 209 trường hợp tử...

Ngày 10/12, Việt Nam có thêm 14.839 ca mắc COVID-19
Ngày 10/12, Việt Nam có thêm 14.839 ca mắc COVID-19

10/12/2021

Ngày 10/12, cả nước ghi nhận 14.839 ca mắc COVID-19, giảm 481 ca so với ngày trước đó. Trong ngày, cả nước có 1.362 ca khỏi và 216 trường hợp tử...

Ngày 9/12, Việt Nam có thêm 15.311 ca mắc COVID-19
Ngày 9/12, Việt Nam có thêm 15.311 ca mắc COVID-19

09/12/2021

Ngày 9/12, cả nước ghi nhận 15.311 ca mắc COVID-19 tại 61 tỉnh, thành. Trong ngày, cả nước có 14.568 ca khỏi và 256 trường hợp tử vong.

Ngày 8/12, Việt Nam có thêm 14.599 ca mắc COVID-19
Ngày 8/12, Việt Nam có thêm 14.599 ca mắc COVID-19

08/12/2021

Ngày 8/12, cả nước ghi nhận 14.599 ca mắc COVID-19 tại 58 tỉnh, thành. Trong ngày cả nước có 24.737 ca khỏi và 230 trường hợp tử vong.

Ngày 7/12, Việt Nam có thêm 13.840 ca mắc COVID-19
Ngày 7/12, Việt Nam có thêm 13.840 ca mắc COVID-19

07/12/2021

Ngày 7/12, cả nước ghi nhận 13.840 ca mắc COVID-19 tại 59 tỉnh, thành. Trong ngày cả nước có 1.249 ca khỏi và 217 trường hợp tử vong.